กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานบริหารอาคารและสถานที่ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มธ.ท่าพระจันทร์

       หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานบริหารอาคารสถานที่ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มธ.ท่าพระจันทร์

เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้ Chrome, Firefox , IE 11 ขึ้นไป

Go to top